privacy policy

Stichting Blues Promotions Roosendaal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Blues Promotions Roosendaal, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Blues Promotions Roosendaal verstrekt. Stichting Blues Promotions Roosendaal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM STICHTING BLUES PROMOTIONS ROOSENDAAL GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting Blues Promotions Roosendaal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt bent.
Daarnaast kan Stichting Blues Promotions Roosendaal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening ten bate van een boeking of informatie voorziening.

HOE LANG STICHTING BLUES PROMOTIONS ROOSENDAAL GEGEVENS BEWAART 
Stichting Blues Promotions Roosendaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

DELEN MET ANDEREN 
Stichting Blues Promotions Roosendaal verstrekt uw persoonsgegevens in principe niet aan derden, behoudens indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Stichting Blues Promotions Roosendaal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Blues Promotions Roosendaal gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES
Onze website gebruikt maar functioneel 1 cookie, en dat is die waarin u uw voorkeur voor het gebruik van cookies van derden vastlegt.

FACEBOOK
Stichting Blues Promotions Roosendaal maakt gebruik van Facebook die cookies gebruikt om u te identificeren en uw voorkeuren toe te passen. (als u hier toestemming voor heeft gegeven via de aangeboden keus) De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Facebook voor meer informatie. 
Facebook gebruikt deze informatie op diverse manieren. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor marketing doeleinden afhankelijk van uw instellingen daar.
Stichting Blues Promotions Roosendaal heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sbpr.nl. Stichting Blues Promotions Roosendaal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN
Stichting Blues Promotions Roosendaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Blues Promotions Roosendaal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Blues Promotions Roosendaal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Blues Promotions Roosendaal op via info@sbpr.nl. SBPR.nl is een website van Stichting Blues Promotions Roosendaal. 


Stichting Blues Promotions Roosendaal is als volgt te bereiken
Postadres/Vestigingsadres: Dr Schaepmanlaan 20, 4702 GX Roosendaal
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 20105763

Delen